0901.246.111 - 0901.246.000
Làm việc: 8g00 - 17g30(T2-T7). 8g00-12g30(Chủ Nhật)

Quy định đổi hàng

Máy mua rồi miễn trả lại, khi máy bị lỗi do nhà sản xuất được đổi máy cùng loại trong 7 ngày đầu ( máy phải còn nguyên không bị trầy, móp, dơ bẩn)